هر چه زمان بیشتر می‌گذرد، هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و زیرساخت‌های سرور بیشتر شده و به تناسب آن، نیاز ما به استفاده از زیرساخت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال، رایانش ابری و استفاده از سرویس‌های مبتنی بر آن راهکاری مناسب است که می‌تواند هزینه‌ی ما را کاهش دهد. به شکلی که می‌توانیم با خیال راحت، وظیفه ارتقا، سرویس و نگهداری از آنها را به دیگری بسپاریم و تنها به شکل اشتراکی بابتش هزینه پرداخت کنیم. استفاده از رایانش ابری در…