خطای ۵۰۸ Resource Limit is Reached خطایی است که باعث ایجاد مشکل، هم برای صاحبان وب‌سایت و هم برای بازدید کنندگان وب‌سایت می‌شود. در این مقاله به برخی از نکاتی می‌پردازیم که مالک یک وب‌سایت می‌تواند به کمک آنها علت بروز این مشکلات و همچنین برخی از راهکارهای عملی رفع آنها که عمدتاً به هنگام استفاده از سرویس‌های میزبانی وب اشتراکی پیش می‌آیند، را شناسایی کند.

ابتدا می‌خواهیم به مرور تاریخچه خطای ۵۰۸ Resource Limit is Reached و پیدایش آن بپردازیم. خطای ۵۰۸ برای…